Mikołaj Rotnicki – Dostępność Warta Poznania

W swojej prezentacji Mikołaj poruszy takie tematy jak:

– Dostępność – ale o co chodzi?
– Kilka słów o standardzie WCAG 2.1
– Jak sprawdzić i zapewnić dostępność stron internetowych opartych na WordPressie?
– Motywy „z myślą o dostępności”
– Wtyczki poprawiające dostępność
– Dostępność w praktyce – demonstracja „na żywo”

Mikołaj Rotnicki – „Ewangelista”, trener, audytor i specjalista ds. dostępności informacji elektronicznej. Propagator filozofii uniwersalnego projektowania. Współtwórca rozwiązań i aplikacji mobilnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Autor wielu artykułów (czasopismo TyfloŚwiat), audycji (TyfloPodcast) oraz publikacji poświęconych dostępności oraz nowoczesnym technologiom asystującym.
Uczestniczył w pracach nad autoryzowanym tłumaczeniem standardu WCAG 2.0 na język polski (2013). Prelegent na konferencjach w tym m.in.: Dostępność Polska 2015, WordCamp Polska 2018. Konsultuje rozwiązania prawne m.in. „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” (2018).
Blogger – prowadzi serwis internetowy:
Raport dostępności – http://a11y.report
Użytkownik urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.